Náměstí J. Žižky

Královské město Čáslav vzniklo kolem poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních obchodních stezek spojující Čechy a Moravu. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys – velké centrální náměstí, kterému dominuje pravoúhlá uliční síť. Náměstí obklopují bývalé měšťanské domy, na kterých zanechalo stopu renesanční, barokní, klasicistní stavitelství, či secese. Domy mají často zachované podzemní chodby, studny a sklepy středověkého původu, které bývaly vzájemně propojeny a vedly až pod náměstí. Za pozornost stojí barokní mariánský sloup postavený v roce 1745, barokní kašna a pomník Jana Žižky z Trocnova z 19. století od J.V. Myslbeka.