Jindřich Prucha

Jindřich Prucha (1886-1914) – český malíř, portrétista, významný kolorista.

Malíř Jindřich Prucha se narodil 29.9. 1886 v Uherském Hradišti. V r. 1894 byl jeho otec, četnický strážmistr, přeložen do Čáslavi, kde začal Prucha studovat na gymnáziu. Zde si jeho výtvarného talentu všiml profesor Klein a Prucha pod jeho vedením maluje v letech 1904-1905 své první oleje.

Po maturitě (1905) začal Prucha studovat filologii na filozofické fakultě v Praze a měl se stát středoškolským profesorem. Umění se věnuje stále. Sleduje výtvarné časopisy, navštěvuje výstavy. V letech 1907-1908 studuje na soukromé škole Ludvíka Vacátka v Praze. V roce 1908 maluje Prucha obraz Opukový lom, který s dalšími dvěma pracemi předkládá jako žádost o přijetí do Spolku výtvarných umělců Mánes. Žádosti je vyhověno a Prucha je přijat jako mimořádný člen. Rozhodne se předčasně ukončit svá studia a chce se věnovat naplno umění. Je však povolán do vojenské služby. 1910 končí vojenskou službu důstojnickými zkouškami a odjíždí na Župandu- samotu nad obcí Běstvina v Železných horách, kterou jeho otec koupil. A právě tato krajina se stává pro Pruchu osudnou. Maluje zde svá významná díla: Vnitřek bukového lesa, Májový den, Před bouří apod. Charakteristickým znakem těchto děl je kontrast i harmonie výrazně barevných ploch.

V letech 1911-1912 se Prucha zdokonaloval na malířské akademii v Mnichově v ateliéru prof. Hertericha. Zde vznikají Pruchovy nejvyspělejší kresby, jak figurální práce na akademii, tak expresívní obrázky črtané v ulicích Mnichova. V r. 1912 odchází z Mnichova studovat na pražskou techniku profesuru kreslení u A. Liebschera.

Po expresívním období 1910–1911, které je někdy považováno za nejsilnější, se přiklání v tvorbě k domácí tradici. Vznikají mistrovská díla: Doubravka u Spačic, Míčov. V červenci pořádá výstavu v Ronově nad Doubravou a doprovodnou přednášku využívá k propagaci českého umění, vyzdvihuje Chittusiho, Alše i milovaného Slavíčka.

Pruchuv nadějný umělecký nástup přerušila mobilizace. 21. srpna 1914 P. narukoval do Čáslavi a odjíždí na haličskou frontu (Polsko). 1. září 1914, měsíc před svými osmadvacátými narozeninami, padl.

Lichnice v máji, 1914
Vnitřek bukového lesa, 1911
Před bouří, 1911

 

Ronov nad Doubravou – Svatokřížská ulice, 1910-1911