Dům, kde Jan Karafiát v Čáslavi pobýval

Kasparidesovský dům v Čáslavi, v Kostelní ulici, kde Jan Karafiát pobýval.
Foto: archív Městského muzea Čáslav