August Sedláček

August Sedláček (1843-1926)

Historik a archivář August Sedláček se narodil 28.8. 1843 v Mladé Vožici. V letech 1855-68 působil jeho otec v Čáslavi jako soudce. Sedláček v té době dobře poznal město i celé okolí. Výsledkem jeho vřelého vztahu je stěžejní dílo pro studium čáslavských dějin Děje města Čáslavě. Město jmenovalo Sedláčka svým čestným občanem. S. působil jako gymnaziální profesor v Litomyšli, Rychnově nad Kněžnou a v Táboře. Od r. 1899 žil na odpočinku v Písku. Jako historický badatel se věnoval dějinám české šlechty, historickému místopisu (místopisný slovník historický Království českého), heraldice (Českomoravská heraldika). Hlavní dílo Hrady, zámky a tvrze království českého, zpracované většinou na základě původních pramenů, se stalo východiskem i jeho dalších děl. Zemřel 15.1. 1926 v Písku.