Antonín Chittussi

Antonín Chittussi (1847-1891)

Malíř-krajinář Antonín Chittussi se narodil 1.12. 1847 v Ronově nad Doubravou (jeho děd pocházel z italského města Ferrary a v Ronově se usadil jako kupec). Po studiu na reálkách v Čáslavi a v Kutné Hoře začal Ch. navštěvovat pražskou techniku. V r.1866 ve druhém ročníku přestoupil na pražskou malířskou akademii. V letech 1868-69 studoval Ch. v Mnichově a ve Vídni. Po návratu na akademii musel Ch. v důsledku svého vystoupení proti profesoru Woltmannovi odejít a nějaký čas pracovat v ateliéru svého přítele Františka Ženíška. Mezníkem jeho umělecké činnosti se stal r. 1879, kdy Ch. odešel na šest let do Paříže. Zde se stává skoro výlučně krajinářem, jedním z prvních, kteří zanechali starých akademických a kompozičních tradic po vzoru moderních francouzských krajinářů. Stal se malířem polí a luk, rybníků, okouzlily jej Železné hory a Českomoravská vysočina. Nadšenou Ch. žákyní byla již v Paříži Zdeňka Braunerová. Od r. 1884 žil Ch. trvale v Praze, kde také 1.5. 1891 zemřel.