Antonín Culek

Antonín Culek (1904-1955)

Geolog a pracovník ochrany přírody Antonín Culek se narodil 12.11. 1904 v Ronově nad Doubravou. Pocházel z učitelské rodiny. Po absolvování reálného gymnázia v Čáslavi (1916) vystudoval přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor biologie a zeměpis. V letech 1929-33 pracoval jako asistent Geografického ústavu UK. V r. 1932 získal doktorát z přírodních věd. C. se podrobně zabýval geologií Čáslavského kraje. Sepsal a zveřejnil na 40 pojednání z oboru geologie, paleontologie, biologie, geografie a malakologie. Za svého života vytvořil C. rozsáhlou sbírku hornin, kterou převzal Ústřední ústav geologický v Praze. Sbírku minerálů a zkamenělin věnovala jeho manželka Městskému muzeu v Čáslavi. C. uskutečnil řadu studijních cest (Maroko, Norsko, Alžír, Francie). V r.1946 byl jmenován konzervátorem pro ochranu krajiny a přírody ve správním okrese Čáslav. V letech 1933-55 působil jako středoškolský profesor (Praha, Ústí n. L., Čáslav).

Zemřel 14.7. 1955 v Čáslavi.