Matouš Ulický

Matouš Ulický ?-1627

Kaplan podobojí Matouš Ulický pocházel z Kostelce na Hané. Po přestěhování do Čáslavě se r. 1621 oženil, avšak již r. 1624 musel odejít do emigrace. Po třech letech se do Čech vrátil a navštívil svou nemocnou ženu. Zároveň se zapojil do nevolnického povstání r. 1627, ve kterém hrál vedoucí ideovou úlohu (napsal kazatelské provolání k národu). Ukrýval se v Krchlebech, byl však zatčen, vězněn, mučen a 11.9. 1627 popraven. Nejstarší zprávy o Ulickém jsou zapsány v Historii o těžkých protivenstvích církve české od J.A. Komenského.