František Škrdle

František Škrdle (1888-1958)

Učitel a muzeolog František Škrdle se narodil 21.1. 1888 v Praze – Břevnově v učitelské rodině. Po středoškolských studiích začal studovat na Univerzitě Karlově u profesora Václava Novotného. Velký vliv na Š. měly i přednášky profesora Jaroslava Golla. Roku 1912 zakončil vysokoškolská studia disertační prací o dějinách cisterciáckého řádu a získal doktorát filozofie. Poté působil jako středoškolský profesor v Praze a Jičíně. Od konce první světové války (1919) až do roku 1948, kdy odešel do penze, vyučoval na čáslavském gymnáziu. V Čáslavi vykonal úctyhodný kus práce nejen jako učitel, ale také jako archivář, správce městského muzea a konzervátor. Stal se vynikajícím znalcem města a jeho okolí a zanechal za sebou rozsáhlou publikační činnost (Národní garda čáslavská 1848-51, Jan Jos. Dusík, čáslavský kantor a varhaník, Z dějin čáslavské radnice, Průvodce městem a okolím). Mnoho dalších článků uveřejnil v Podoubraví a v Památkách archeologických a místopisných. Město Čáslav jej v roce 1947 jmenovalo čestným občanem. Zemřel 23.4. 1958 v Čáslavi.