Jiří Žantovský

Jiří Žantovský (1909-2000)

Literární badatel Jiří Žantovský se narodil 9.4. 1909 v Čáslavi (synovec sochaře Jaromíra Čermáka, vnuk numismatika a archeologa Klimenta Čermáka). Po absolvování čáslavského gymnázia a filozofické fakulty nastoupil v r. 1953 do strahovského Památníku, kde, až do svého odchodu do penze v r. 1974, pracoval jako vedoucí oddělení dokumentace a literární galerie. Autor četných výstavních katalogů, muzejních expozic (Muzeum Fráni Šrámka v Sobotce), přednášek a průvodců. Znalec především moderní literatury, mahenovský badatel a přítel Františka Halase. V r. 1964 se podílel na libretu výstavy Franz Kavka 1883-1924, život a dílo. Výstava spolu s konferencí v Liblicích byla označována za počátek kontrarevoluce a Pražského jara 1968. Měla mnoho repríz, putovních verzí (Vídeň, Paříž, Jižní Amerika) a v r. 1967 byla realizována v Královské knihovně ve Stockholmu a v Kodani. Do rodného města se Ž. často rád vracel, směřovala sem i jeho činnost, kterou podporoval kulturní rozvoj města (Literární památník Jiřího Mahena). Zemřel 29.7. 2000 v Praze.

Manželka Hana se proslavila jako překladatelka E.B. Browningové, knížkami pro děti a rozhlasovými pořady. Syn Michael se prosadil v politickém životě a jako překladatel.