Karel Pazderský

Karel Pazderský 1894-1945

Karel Pazderský se narodil 29. dubna 1894 v Krchlebech jako předposlední z jedenácti dětí; všichni jeho starší sourozenci se během světové hospodářské krize odstěhovali za prací do USA. V roce 1909 byl přijat na učitelský ústav v Hradci Králové.  Po absolvování ústavu v roce 1913 působil v různých obcích na Čáslavsku a okolí, mimo jiné v Třeboníně, Horušicích, Chotusicích, Zboží či v Míčově. V roce 1915 byl povolán do rakouské armády a bojoval na ruské frontě. Kvůli zranění strávil zbytek války ve Vídni, kde učil na tamní české menšinové škole.

Od roku 1918 vyučoval na škole v obci Horky u Žehušic, kde se seznámil se svojí budoucí manželkou Kamilou. Poté učil ve škole ve Vlkanči. Po otevření pomocné třídy v Čáslavi začal vyučovat postiženou mládež. Současně učil na učitelském ústavu i na učňovských školách a vedl modelářské kurzy. V Čáslavi byl také zpěvákem a archivářem místního pěveckého spolku Hlahol, vzdělavatelem Sokola a věnoval se i sportu – držel krajský rekord ve skoku o tyči a byl brankářem fotbalového klubu SK Čáslav.

Jeho životním koníčkem bylo malování. Na jeho akvarelech a olejomalbách jsou zachycena zákoutí Čáslavi i okolních obcí, věnoval se i krajinomalbě. Je reprezentován ve stálé expozici galerie Městského muzea a knihovny Čáslav.

Za okupace r. 1942 byl pro neárijský původ manželky, se kterou se odmítl rozvést, propuštěn ze školství. Dne 16. ledna 1943 byl zatčen gestapem a převezen nejprve do Kolína, poté do Terezína a nakonec do koncentračního tábora Sachsenhausen. Zemřel na přelomu dubna a května roku 1945 po evakuaci (pochodu smrti) v koncentračním táboře Mauthausen.

Vnučkou Karla Pazderského je známá výtvarnice Kamila Ženatá.