Karel Petr

Karel Petr 1868-1950

Karel Petr se narodil 14.6.1868 ve Zbyslavi. V r. 1892 absolvoval filosofickou fakultu UK v Praze. V letech 1893-1903 působil jako učitel na středních školách v Jičíně, Chrudimi, Brně, Přerově, Olomouci. V roce 1903 byl habilitován na brněnské technice a současně jmenován mimořádným profesorem matematiky na pražské univerzitě, v roce 1907 řádným profesorem. V roce 1920 byl jmenován děkanem přírodovědecké fakulty a v roce 1925 rektorem Univerzity Karlovy. Na univerzitě působil do roku 1938. Petr byl členem Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. Zabýval se analytickou teorií čísel, numerickými metodami apod. Byl autorem moderních vysokoškolských učebnic matematiky. V letech 1905-20 vedl jako hlavní redaktor Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. Zemřel 14. 2. 1950 v Praze.