Milan Marek

Milan Marek 1925-2003

Narodil se v Kostelci nad Orlicí. Po absolvování reálného gymnázia studoval na FF UK obor český jazyk a dějepis. Po krátkém působení na reálném gymnáziu v Mariánských Lázních a Havlíčkově Brodě nastoupil v roce 1951 na čáslavské gymnázium, v letech 1963-85 zde zastával funkci zástupce ředitele. Z jeho podnětu vznikla při gymnáziu v roce 1975 střední pedagogická škola. Řadu let pracoval v městském archívu a v letech 1958-76 byl ředitelem Městského muzea. Zasloužil se o instalaci nových muzejních expozic (např. Mahenova literárního památníku, Památníku J. L. Dusíka, archeologické expozice). V roce 1966 se podílel na modernizaci Žižkovy síně, zasloužil se o vybudování Galerie Jindřicha Pruchy v bývalé židovské synagoze). Patřil k zakládajícím členům Klubu přátel výtvarného u-mění v Čáslavi a Kruhu přátel hudby. Zajímal se i o ochranu přírody. Z jeho iniciativy byla vyhlášena klidová oblast na Hlubokém potoce. Zasloužil se o obnovu zámeckého parku ve Filipově. Během života publikoval řadu článků a v roce 1958 vydal knížku Čáslavsko v literatuře. Ani v důchodovém věku nezahálel. Podílel se na obnovení sokolské jednoty v Čáslavi a pracoval v jejím vedení.