Jan Ladislav Mašek

Jan Ladislav Mašek 1828-1886

Narodil se v Pohorovicích v jižních Čechách. Studoval piaristické gymnázium v Českých Budějovicích a učitelský ústav v Praze. V roce 1853 nastoupil na školu v Kostelci nad Orlicí, v letech 1860-1867 působil na hlavní škole v Čáslavi. Byl velmi aktivní i mimo školu. Již v roce 1860 založil v Čáslavi pěvecký spolek Kovář, v roce 1862 pomáhal zakládat Sokol a byl zvolen jeho prvním starostou. V roce 1863 zorganizoval v Čáslavi první hospodářskou výstavu. Patří mezi zakladatele Včely Čáslavské a Čáslavské záložny. Zasedal v obecním zastupitelstvu. Po sedmi letech odešel na Smíchov, kde v letech 1872-3 vydával časopis Slovanský pedagog. Od roku 1877 redigoval Lacinou bibliotéku pro mládež. Byl propagátorem průmyslového školství a je autorem spisku Vývoj průmyslového školství, který vyšel tiskem v roce 1884. Stal se jedním ze zakladatelů Ústřední matice školské a na její ustavující valné hromadě 5. prosince 1880 byl zvolen jejím místopředsedou. Je pochován na Vyšehradě nedaleko hrobu Boženy Němcové.