Výstava 24. 2. – 22. 3. 2020 Ivana Mrázková – PŘÍLIV

Ivana Mrázková je mladá malířka, která se ve své tvorbě věnuje především malbě přírody. Zachycuje krajinu tak, jak ji vidí, cítí, vnímá a postupně poznává. Malé obrazy maluje v plenéru přímo na daném místě a z nich poté vychází do větších kompozic tvořených v ateliéru. Poslední dobou se zaměřuje především na tématiku vody. Zobrazuje její jednotlivé podoby a nekonečné proměny. Zkoumá zákonitosti jejího proudění, které formují nejen ráz krajiny kolem, ale i těla rostlin a živočichů, které voda z velké části utváří. Na výstavě Příliv se představí výsledky tohoto pozorování a zaujetí vodním živlem.

Vernisáž výstavy 24. 2. 2020 v 17 hodin ve výstavní síni na Nám. J. Žižky z Trocnova, Čáslav.

Výstava potrvá do 22. 3. 2020

Více o autorce výstavy zde: http://www.ivana-mrazkova.cz/