Zdeněk Sejček

Zdeněk Sejček (1926)

Akademický malíř, grafik, historik umění, pedagog na čáslavském gymnáziu, výtvarný publicista, žák C. Boudy, K. Lidického, J. Sejpky,
aktivní kulturní pracovník, předseda čáslavské pobočky Klubu přátel výtvarného umění, narozen ve Žlebech. Jeho hlavními výtvarnými
činnostmi jsou kresba a malba. V grafických technikách dává přednost linorytu s figurálními motivy. V malbě a kresbě převažují
krajinářské motivy, převážně z krajiny svého domova kolem řeky Doubravky a v Železných horách. Je autorem knih zaměřených
převážně na malířskou generaci Železných hor např. monografie Mladý Chittussi, Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách, Jindřich
Prucha – kresby. Ronovu nad Doubravou  kde žije a pracuje, věnoval almanach a založil zde Galerii Antonína Chittussiho.