František Tesař

František Tesař (1936 – 2022)

Umělecký mozaikář, restaurátor, výtvarník, malíř, vedoucí pražského mozaikářského ateliéru až do jeho zrušení v r. 1993, spoluzakladatel výtvarného sdružení R-club, narozen v Čáslavi. Je nositelem titulu Mistr uměleckého řemesla v oboru umělecká mozaika. Svému oboru zůstal věrný a byl jediným současným restaurátorem obnovujícím historické mozaiky na památkových objektech. Byl považován za špičkového odborníka v tomto oboru. Věnoval se též volné výtvarné činnosti a to převážně figurální malbě a kresbě. Jeho věčnou inspirací byla žena. Vznikly tak desítky a možná stovky ženských aktů, zpracovaných uhlem, křídou, pastelem i olejem. Zabýval se také portréty, krajinou a zátiším.