František Horník – Lánský

František Horník – Lánský (1889 – 1955)

Malíř, ilustrátor, narozen v Čáslavi, žák B. Roubalíka a V. Bukovace. Ve své tvorbě se věnoval zejména malbě koní, zvěře, loveckých zátiší a loveckých výjevů. Maloval také portréty, ilustroval knihy a tvořil ex libris. Přispíval ilustracemi do časopisu Zlatá Praha, Světozor. V roce 1911 a 1914 podnikl studijní cestu do Dubrovníka kde vznikly obrazy Na dovolené, Dubrovnický trh. Po skončení války se přestěhoval do Lán a proto si přidal ke svému příjmení přídomek Lánský. Je autorem jezdeckého portrétu prezidenta T.G. Masaryka.