Jaroslav Antonín Kellar

Jaroslav Antonín Kellar (1924 – 1988)

Grafik, malíř, fotograf, student čáslavského gymnázia, podnikový výtvarník v Pardubicích. Jeho zájem o výtvarnou práci ovlivnil učitel a malíř Antonín Pospíšil. Věnoval se převážně grafice, ve které vytvořil celou řadu cyklů v nejrůznějších technikách Skutečské lomy, Filipovský park, Čáslav, Krásy naší vlasti. Charakteristická je jeho výrazně černá kontura a převážně kombinované techniky. Věčnou inspirací jeho tvorby byla příroda, kterou velmi miloval. Zvláště rád maloval stromy, které pro něj představovaly člověka s jeho problémy. Zemřel v Čáslavi kde je i pochován.