Josef Peca

Josef Peca (1923 – 1982)

Akademický malíř, žák Cyrila Boudy a Vratislava Nechleby, student čáslavského gymnázia, člen skupiny Říjen a UB. Jeho malířský talent objevil a rozvíjel profesor kreslení na gymnáziu, akademický malíř Karel Liška. Stal se výlučně figuralistou občas inklinujícím k monumentálním dílům a mozaice Revoluční dělník, Vítězství, Žena a slunce. Oblíbeným tématem byly portréty a zátiší Rodina, Lidická žena, Zelený portrét. Jeho díla jsou v majetku našich i zahraničních galerií.