DVORKY v muzeu

Tuto sobotu 4. 9. 2021 u nás probíhá program v rámci akce DVORK. Expozice archeologie bude tento den uzavřena. Vstup do muzea bude umožněn za snížené vstupné 🙂

Harmonogram Dvorků na zahradě muzea:

10:00-12:00 Příběhy kolem nás, workshop pro děti (přístupné pouze pro předem přihlášené děti)

12:30-13:45 Slam poetry recitál Anatola Svahilce

14:15-15:45 Truhla plná příběhů

Více info zde