Trestná činnost čáslavských měšťanů od renezance do doby Marie Terezie – 24.3.2022

Posluchači Univerzity volného času byli tentokrát seznámeni s tím, jak vypadala kriminální činnost v Čáslavi od renesance do dob Marie Terezie. Co bývalo nejvíce předmětem krádeže, jak fungoval soudní systém a jaké byly tresty – o tom všem přednášela PhDr. Jana Vaněčková.