12.5.2022 Zábavná historie kriminalistiky

Ve čtvrtek 12.5. byl naším hostem Ing. Petr Šika – lektor autorských seminářů, zakladatel Akademie třetího věku a vedoucí Akademie Cesty změny, který realizuje přednáškové pořady zájmena v oblastech zábavné historie, psychologie, péče o seniory aj. Naši posluchači vyslechli v rámci UVČ přednášku o zábavné historii kriminalistiky.