Muzeum – nabídka školám

Nabídka školám

Tel: 327 316 885

Přednášky – docházka historika do školy – 1 vyučovací hodina
 Čáslavské  ZŠ 25,- Kč na žáka
 Okolní ZŠ 25,- Kč na žáka
Střední školy a učiliště 25,- Kč na žáka
Akce v expozicích muzea – vstupné
Děti do 6 let 10,- Kč
  ZŠ 25,- Kč
Studenti SŠ a VŠ 30,- Kč


PŘEDNÁŠKY

(v muzeu nebo ve třídě )

Po dohodě s vyučujícími lze daná témata přizpůsobit věku žáků

i časovým možnostem či připravit jiná témata.

 •      Muzeum včera a dnes
 •      Nejstarší osídlení Čáslavi
 •      Hrádek a jeho význam
 •      Zásobování města vodou
 •      Vznik středověkého města Čáslavi
 •      Čáslavská řemesla a cechy
 •      Jan Žižka v Čáslavi
 •      Čáslav v době předbělohorské
 •      Čáslav v období rekatolizace
 •      Jan Ladislav Dusík a jeho doba
 •      Spolkový život v Čáslavi ve 2. pol. 19. století
 •      Čáslav za 1. republiky
 •      Čáslav v době protektorátu
 •      Osvobození Čáslavi
 •      Politické procesy 50. let na Čáslavsku
 •      Pražské jaro v Čáslavi
 •      Židé v Čáslavi a příběh čáslavské synagogy
 •      Zaniklá Čáslav na fotografiích
 •      Proměny krajiny na Čáslavsku
 •      Technické památky na Čáslavsku

     nabízíme  -týdenní projekt pro 9. třídy Starobylá Čáslav

    nabízíme  -spolupráci při přípravě projektových dnů

           uvítáme  -spolupráci při přípravě Muzejní noci