Návrh rozpočtu 2019

NÁVRH ROZPOČTU 2019
NÁZEV organizace Schválený rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu 2019
Příjmy v tis. Kč
Příspěvek ze stát. rozpočtu 0,00 0,00 0,00
Příspěvek od zřizovatele 6 175,00 7 280,00 7 667,00
Ostatní příjmy 720,00 850,00 850,00
Potraviny 0,00 0,00 0,00
Doplňková činnost 0,00 0,00 0,00
Příjmy celkem 6 895,00 8 130,00 8 517,00
Výdaje v tis. Kč
Mzdové náklady + OPPP 3 319,00 4 133,00 4 360,00
Zákonné odvody – ZP, SP 1 128,00 1 405,00 1 482,00
FKSP 66,00 83,00 87,00
ONIV (zákonné poj., nemoc…) 10,00 12,00 13,00
Nájemné 840,00 900,00 900,00
Opravy a údržování 20,00 20,00 20,00
Spotřeba plynu (tepla) 130,00 120,00 130,00
Spotřeba el. energie 170,00 160,00 170,00
Vodné, stočné, srážková voda 16,00 20,00 20,00
Ostatní pojištění 9,00 10,00 10,00
Všobecný materiál 90,00 80,00 80,00
DDHM 50,00 50,00 70,00
DDNM + software 50,00 55,00 50,00
Knihy, tisk – předplatné 220,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Kancelářské potřeby 70,00 80,00 80,00
Ostatní materiál 60,00 60,00 60,00
Služby BTH 170,00 160,00 160,00
Telefony, Internet 70,00 80,00 80,00
0,00 0,00 0,00
Poštovné 20,00 25,00 25,00
Ostatní služby 320,00 320,00 320,00
Ochranné pracovní pomůcky 5,00 4,00 4,00
Cestovné 20,00 20,00 20,00
Vzdělávání (školení) 10,00 10,00 10,00
Bankovní poplatky 10,00 10,00 10,00
Odpisy 22,00 23,00 56,00
Ostatní nespec.náklady 0,00 40,00 50,00
Náklady doplň. Činnost 0,00 0,00 0,00
Výdaje celkem 6 895,00 8 130,00 8 517,00
V Čáslavi dne: 20. 9. 2018 razítko a podpis:
Zpracoval: Klára Kavánková, DiS
Schválil: Soňa Dedíková