Bohumil Pospíšil

Bohumil Pospíšil 1914-1996

Narodil se ve Velkém Oseku v rodině drážního topiče. V roce 1922 se rodina přestěhovala do Čáslavi, kde Bohumil v letech 1929-33 absolvoval učitelský ústav. V následujících pěti letech pracoval jako výpomocný učitel na nejrůznějších místech – v Mukačevu, Úžicích, Třebešicích, Zbyslavi, Potěhách, Míčově, Kraskově, Třemošnici, Žehušicích. V roce 1942 po složení zkoušek z němčiny se stal učitelem na chlapecké škole v Čáslavi. Po válce přijal místo knihovnického inspektora v Kutné Hoře. Do roku 1956 pracoval jako „osvětový pracovník“ – byl mimo jiné redaktorem týdeníků Nová vesnice, konzervátorem státní ochrany přírody. Poté se vrátil k učitelské profesi. Do důchodu odešel jako ředitel základní školy v Žehušicích. V letech 1979-86 působil v čáslavském muzeu. Celý život se věnoval práci s dětmi, ať už jako skautský vůdce, instruktor Kuratoria mládeže nebo vedoucí v PO SSM. Vedle regionální historie se zajímal o národopis. Výsledky svých výzkumů publikoval zejména v regionálním sborníku Podoubraví.