Hynek Brož

Hynek Brož 1880- 1943

Narodil se v Čáslavi v početné rodině, měl 10 sourozenců. Po obecné škole studoval nižší gymnázium v Čáslavi, pak absolvoval učitelský ústav v Praze. Po maturitě v roce 1899 nastoupil jako učitel v Částrově u Kamenice. Poté vystřídal řadu dalších působišť – Poříň u Tábora, Proseč pod Křemešníkem, Skramník na Českobrodsku. V roce 1906 se konečně dostal do Čáslavského okresu – začal učit ve Zbýšově- a od roku 1909 na obecné škole v Čáslavi, kde působil až do roku 1938, kdy odešel jako ředitel do výslužby. Významně se podílel na kulturním životě v Čáslavi. V roce 1909 byla jeho zásluhou otevřena veřejná čítárna, kterou vedl až do první světové války. V roce 1918 se jako jednatel okresní hospodářské rady staral o plynulé zásobování města i okresu. Později se jako předseda okresní správní komise zasloužil o opravu silnic, přestavbu nemocnice a rozšíření telefonní sítě. V letech 1933-41 byl předsedou archeologického a muzejního spolku Včela Čáslavská. Za okupace byl zatčen gestapem a zemřel 23. 2. 1943 v Osvětimi. V roce 1945 byla jemu a dalším čtyřem učitelům odhalena v chlapecké škole (dnešní ZŠ Náměstí) pamětní deska.