Josef Novák

Josef Novák (1951)

Malíř, pedagog, student čáslavského gymnázia, žák profesora Zdeňka Sejčka a docenta Zdeňka Sýkory, narozen v Čáslavi. Působil jako pedagog výtvarné výchovy na Gymnáziu a SOŠPg v Čáslavi. Ve své umělecké tvorbě se převážně věnuje krajinomalbě. Důraz klade především na barevnou stránku obrazu. Poprvé své práce vystavil v r. 1980 ve svém rodném městě. V menší míře se zabývá řadou výtvarných technik – drobná grafika, figurální plastika, dřevěný šperk, keramika, malba na porcelán, leptané skleněné miniatury, soustružené a malované hračky. Žije v Adamově.