Výstava – Život a doba spisovatele K. Čapka 5. 4. – 1. 5. 2022

K výstavě Život a doba spisovatele Karla Čapka, která bude od 5. 4. do 1. 5. probíhat ve výstavní síni je připraven doprovodný program v naší knihovně:

Dospělé oddělení připravilo doprovodný program s názvem „Čtěte mezi řádky“.  Mezi knihovními regály je umístěno na dvacet citátů Karla Čapka z knihy Obyčejný život. Obyčejný život je třetí, závěrečný díl tzv. noetické trilogie, která tvoří vrchol Čapkova díla. Přestože kniha vyšla již v roce 1934 zůstává svým poselstvím dodnes aktuální a věcná, zejména v otázkách týkajících se možností a způsobů lidského poznání. Právě v této knize, která je součástí největšího Čapkova filosofického díla, můžeme spatřovat paralelu hlavního hrdiny, bilancujícího nad svým životem, právě s životem Čapkovým. Podobně se mohou na chvíli zastavit naši čtenáři a zamyslet se „mezi řádky“ nad svou vlastní interpretací světa, hledáním pravdy a nazírání věcí z různých úhlů pohledů.

 V dětském oddělení si pak můžou děti najít všech Devatero pohádek a v případě správného doplnění tabulky získají u paní knihovnice sladkou odměnu. Pro největší soutěživé duše tu máme připravenu těžší křížovku na téma Ze života hmyzu.