NOC LITERATURY 21. září 2022

PRVNÍ NOC LITERATURY V ČÁSLAVI – u toho nesmíte chybět.

Co nejvřeleji vás zveme na první oficiální Noc literatury v Čáslavi – noci s jedinečnou atmosférou.

O CO SE JEDNÁ? V jeden den a v jeden moment se budou na různých zajímavých místech ČR číst ukázky z nejnovějších knih.
V Čáslavi budeme číst v Knihovně, na muzejní zahradě a na dvoře římskokatolické fary „pod ořechem“.
V 18:15, v 19:00 a v 19:45 bude probíhat čtení vždy současně a začít můžete na kterémkoli místě. Pak se přesunete na druhé a pak na třetí. Na přesuny bude dostatek času.

KDO BUDE ČÍST?
Přivítáme v Čáslavi režiséra a básníka Víta Malotu, herečku Barboru Váchovou a moderátora Jakuba Pavlovského, jako hudební doprovod vystoupí Martin Jelínek.
Všechny čtecí hosty představíme postupně.

SOUTĚŽ!
Na prvním čtecím místě dostanete ručně nadepsanou kartičku, na kterou vám „čtecí host“ natiskne razítko. Se třemi razítky pak kartičku odevzdáte v knihovně a ještě v závěru večera vylosujeme tři výherce – upozorňujeme, že výhra se bude týkat knižní kultury

OBČERSTVENÍ
Občerstvení bude na každém stanovišti.