Karel Kněžourek

Karel Kněžourek (1857-1920)

Ornitolog Karel Kněžourek se narodil 7. listopadu 1857 v Městci Králové. Po absolvování reálky v Novém Bydžově a učitelského ústavu v Praze působil jako učitel. V letech 1893-1909 byl řídícím učitelem na dvoutřídní škole ve Starkoči a ve Žlebech (1909-19). Po záchvatu mrtvice však musel odejít do výslužby. Výsledkem K. bádání byly jeho botanické sbírky a sbírka ptáků čítající na 220 místních druhů (každý zastoupen samcem a samicí). Hlavním K. dílem je dvoudílný Velký přírodopis ptáků, který byl kritikou nazván mezníkem v tehdejší mladé ornitologii. Své články K. publikoval v mnoha odborných časopisech (Vesmír, Lovecký obzor aj.) Zemřel 3. listopadu 1920 ve Žlebech.