Emanuel Chramosta

Emanuel Chramosta  1860-1946

Chramosta se narodil v rodině mlynáře v Jincích. Po absolvování nižší reálky v Plzni a učitelského ústavu v Příbrami nastoupil v roce 1879 jako podučitel v Tisu u Habrů. V letech 1884-6 působil v Močovicích, poté do roku 1892 v Míčově. Zde se spolu s řídícím učitelem Františkem Horákem věnoval průzkumu zemských stezek. Výsledkem jejich dlouholeté práce byla kniha Stezka Liběcká. V roce 1892 byl ustanoven správcem jednotřídní školy v Kněžicích, kde působil až do roku 1920, kdy odešel do výslužby. Na penzi se odstěhoval do Močovic, v roce 1928 do Čáslavi, kde v roce 1946 zemřel.

Byl zdatným hudebníkem (hrál na housle, flétnu a klarinet) i skladatelem. Všude, kde působil, založil žákovskou kapelu, pro kterou skládal. Řada jeho skladeb vyšla i tiskem. Také byl dlouholetým členem Včely Čáslavské.

V roce 1924 založil kroniku Močovic a vedl ji do roku 1939. V roce 1935 byl jmenován čestným občanem Močovic. Od roku 1927 do roku 1945 psal kroniku Čáslavi. Na základě archívních materiálů vytvořil Soupis majitelů domů v Čáslavi. Rukopis je dodnes uchováván v čáslavském městském muzeu. Ve spolupráci s Františkem Škrdlem  se věnoval archeologickému výzkumu v Močovicích. Publikoval články ve vlastivědném sborníku v Podoubraví. Je též čestným občanem Čáslavi.