Václav Vladimír Jeníček

Václav Vladimír Jeníček 1873-1954

Po absolvování základního vzdělání v Luži vystudoval Jeníček litomyšlské gymnázium, aby jako učitel zakotvil ve starobylé Čáslavi. Zde začal vydávat regionální časopisy a zajímat se o historii a muzeologii. Vstoupil do Včely Čáslavské, kde byl v letech 1898 – 1912 jednatelem. Sepsal životopis Josefa Kaunického. Po roce 1918 byl jmenován konzervátorem Ministerstva školství a osvěty při Památkovém úřadu v Praze. Díky této funkci řídil řadu záchranných akcí kulturně-historických památek v Československu (mj. hrady Krakovec a Lipnice).
V rodném kraji a městě přispěl k záchraně dvou nejstarších památek – kostela sv. Bartoloměje a zvláště hradu Košumberka.

Jako historik a spisovatel vydal řadu publikací přibližujících dějiny Luže, Košumberka a okolí.
Později redigoval řadu časopisů a významná je i jeho činnost v oblasti organizované turistiky (předseda Svazu slovenských turistů) a ochrana přírody (Československá liga na ochranu přírody).