Bohuslav Kozák

Bohuslav Kozák (1903 – 1938)

Akademický malíř, student čáslavského gymnázia, žák profesora Vratislava Nechleby. Od nejútlejšího mládí se u něj projevovaly sklony k malířství. V jedenácti letech začal studovat na místním gymnáziu. Zde se nejraději zabýval kreslením a pokoušel se i o malbu olejovými barvami. Po studiích působil jako středoškolský profesor na Slovensku, vznikly zde velké figurální kompozice Atelier, Kavárna, V lóži. Jeho obrazy jsou realistické a vystihují psychickou atmosféru výjevů. Těžiště jeho tvorby spočívá v malbě figurální a portrétní Portrét dívky v zeleném. Vrcholnou úspěšnou cestu výtvarného umělce mu překazila vážná nemoc. Zemřel v pouhých 35 letech v Olomouci.