Pavel Forman

Pavel Forman (1920 – 2008)

Grafik, malíř, divadelní výtvarník, rodák z Čáslavi, žák Otakara Nejedlého, bratr známého filmového režiséra Miloše Formana. Věnoval se grafice, ilustracím knih a učil výtvarnou výchovu. Jako malíř se zaměřil především na krajinomalbu. Za okupace se musel skrývat před gestapem, které zavřelo jeho čáslavskou výstavu plnou protinacistické symboliky. V roce 1967 odjel na půlroční studijní cestu kolem světa a už tehdy ho učarovala Austrálie, její příroda, moře i svoboda. Po srpnu 1968 emigruje s rodinou právě do Austrálie, kde strávil zbytek života. Vřadil se mezi ty české kumštýře, kteří si získali uznání i v daleké cizině. Zemřel v roce 2008.