Jaroslav Letnianský

Jaroslav Letnianský (1885 – 1927) 

Akademický malíř, profesor kreslení na čáslavském gymnáziu, podílel se na výzdobě čáslavského loutkového divadla. V jeho dílech je zřejmý vliv Antonína Slavíčka. V roce 1911 podnikl studijní cestu do Itálie, vznikla zde díla jako např. Benátky. Maloval krajiny, zvláště pohledy z Vysokých Tater, jejichž reprodukce byly vydány jako pohlednice. Zemřel v Čáslavi.