Stanislav Kasparides

Stanislav Kasparides (1809 – 1892)

Akademický malíř, portrétista, narozen v Čáslavi jako syn krajského chirurga. Studoval na malířské pražské akademii a na akademii ve Vídni. Působil v Praze a na sídlech české šlechty, kterou portrétoval (podobizny členů rodiny hraběte Karla Berchtolda). Mnoho jeho miniatur se nachází ve Vídni v soukromém majetku. Zemřel v Čáslavi.