Viktor Klen – Klein

Viktor Klen – Klein (1870 – 1939)

Malíř, sochař, krajinář, portrétista, žák J. V. Myslbeka, A. Slavíčka, prof. kreslení na čáslavském gymnáziu, učitel Jindřicha Pruchy. Jméno Klen převzal po 1. světové válce. Původně se věnoval sochařství, pak figurální malbě, ale také portrétům a krajinomalbě. Nejčastěji vystavoval s Jednotou výtvarných umělců.