Ceník služeb knihovny

Ceník služeb knihovny (Platný od 1. 1. 2018)

Registrační poplatky: celoroční pololetní
Dospělí 200,-Kč 100,-Kč
Studenti denního studia, senioři 140,-Kč 70,-Kč
Děti do 15 let 100,-Kč 50,-Kč

Upomínky

Upomínkové řízení: dospělí děti
I. upomínka za 1 sv. 3,-Kč 2,- Kč
II. upomínka za 1 sv. 6,-Kč 5,-Kč
III. upomínka za 1 sv. 20,-Kč 70,-Kč
Dopis doporučený 120,-Kč
Před žalobní výzva 50,-Kč
Podání žaloby 300,-Kč

(každé soudní jednání – bez nákladů podle zákona o cestovních náhradách 500,-Kč)

 • Zvukové dokumenty za 1 dok/ 1 výpůjční lhůta 30,-Kč
 • K uvedené ceně z prodlení hradí čtenář náklady spojené s poštovným. Poplatky poštovného za zaslané upomínky sčítají.

   

Ztráty a poškození

Poškození půjčených dokumentů

 • poškození stránky 7,-Kč
 • poškození vazby (podle rozsahu) 20,- až 100,-Kč
 • poškození čárového kódu 20,-Kč
 • při zničení nosiče zvuku 100% současné ceny
 • při poškození vnitřního kruhu obalu 10,-Kč
 • při poškození celého obalu 20,-Kč

Ztráta půjčených dokumentů

Kromě náhrad dokumentů uvedených v Knihovním řádu vyžaduje knihovna 50,-Kč za 1 titul jako náhradu za znehodnocené knihovnické zpracování.


Ztráta a poškození čtenářského průkazu:

 • dospělí – 40,-Kč
 • děti – 20,-Kč

Speciální služby:

Rezervace dokumentu – 1 knihovní jednotka 5,-Kč

Seznam přečtené literatury 20,-Kč


Meziknihovní služby

 • výpůjčka knihy z knihoven v ČR zdarma

 • kopie z knihoven v ČR – za každou i započatou stránku 2,-Kč

 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí dle ceníku NK ČR

 • při požadavku mezinárodní MVS – záloha na 1 titul 250,-Kč

 • záloha na poštovné, balné a pojištění 100,-Kč

V případě vyššího poštovného čtenář doplácí poplatek převyšující zaplacenou zálohu na základě předloženého dokladu.


Internet

užívání internetu 30 min denně

 • čtenář knihovny – zdarma
 • návštěvník – 20,-Kč