Historie knihovny

Stručná historie

12. červen 1898 slavnostní otevření „Obecní lidové knihovny Palackého v Čáslavi“
1928 přestěhování do prostornějších místností v obecní budově vedle radnice, vybudování čítárny
1936 zprofesionalizování knihovny
1940-1945 knihovna zažívá mnohá omezení, zabaveno velké množství knih
1950 knihovně přiděleny prostory v rohovém křídle radnice na náměstí
1951 přeměněna na okresní knihovnu
1960 reorganizací se stává knihovna městskou se střediskovou funkcí
1993 otevřena pobočka na sídlišti v ul. Bojovníků za svobodu
1994 otevření informačního střediska při městské knihovně
1998-2002 průběžná automatizace knihovny (systém LANius), zřízení veřejné internetové stanice
březen 2004 přechod na knihovní systém Clavius
květen 2004 zahájení rekonstrukce budovy pro novou knihovnu
září 2004 stěhování do nových prostor
4. říjen 2004 slavnostní otevření nové knihovny
2005 Městské muzeum a knihovna Čáslav
(Usnesením č 57/2004 ze dne 8.12.2004 schválilo městské zastupitelstvo sloučení městského muzea a městské knihovny do jednoho právního subjektu s účinností k 1. lednu 2005)
2006 vytvořeny samostatné webové stránky knihovny