Zajímavá místa


 

Otakarova bašta

1330 -1340 – raně gotická válcová věž součást opevnění města Čáslavi.

Od roku 2003 slouží jako vyhlídková. Nachází se na pěší zóně v ulici Klimenta Čermáka.

Průvodcovskou službu zajištuje Informační centrum, nám. J. Žižky z Trocnova.

Tel: 327 300 265


Kostel sv. Petra a Pavla

Prvopočátky  stavby kostela spadají  do přelomu  11. a 12. století.

Kostel prošel řadou stavebních úprav v průběhu šesti století do dnešní podoby.

V roce 1910 zde byly v podvěžní kapli nalezeny ostatky Jana Žižky z Trocnova.

Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla

Průvodcovskou službu zajištuje Informační centrum, nám. J. Žižky z Trocnova.

Tel.: 327 300 265


Žižkova síň

Nachází se v budově barokní radnice z 2. poloviny 18. století, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav.

Od roku 1929 jsou zde pietně uloženy ostatky Jana Žižky z Trocnova

Rezervace v Informačním centru a na tel: 327 300 265


Městské muzeum Čáslav

Budova z r. 1884 v novorenesančním slohu se nachází v Husově ulici č. 291

V roce 2018 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR mobiliář původních expozic Městského muzea

a knihovny Čáslav za kulturní památku.

expozice:

• přírodovědná

• umělecko-průmyslová

• archeologicko – historická

• pravěká

• středověké město

• národopisná

• nábytku


Galerie

Nachází se v budově Základní umělecké školy J. L. Dusíka, Jeníkovská 222,

Zahrnuje stálou expozici:

• děl sochařky Blaženy Borovičkové – Podpěrové

• obrazů Jindřicha Pruchy

• scénografa Josefa Svobody

• Jan Ladislav Dusík a jeho doba

• expozice panenek vystavovaných „Klubem panenek ČR“


Výstavní síň

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1- vedle Informačního centra

Výstavy se konají dle plánu.

Tel: 327 300 266


Městské opevnění

Čáslavské hradební pásmo je jedno z nejstarších a nejzachovalejších v Čechách. Do města se

vstupovalo čtyřmi městskými branami, z nichž se dochovala jen obranná věž bývalé Brodské

brány, dnes zvaná Otakarova, dokončená na počátku 14. století.

 


Morový sloup

Barokní pískovcový mariánský sloup stojí na Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi.

Postaven byl v letech 1745 – 1746. Na podstavci stojí sochy sv. Jana Nepomuckého, sv.

Prokopa, sv. Floriána, a sv. Štěpána v nadživotní velikosti.


Pomník Jana Žižky z Trocnova

Pomník slavného vojevůdce vytvořil sochař Josef Václav Myslbek. Postaven byl z podnětu

místní tělocvičné jednoty Sokol. Pomník byl odhalen v r. 1880 a zdobí ho Žižkův znak

a Myslbekův monogram.


Dusíkovo divadlo

Bylo vybudováno z iniciativy ochotnického spolku v roce 1868, po požáru v roce 1923 bylo během jednoho roku obnoveno. Jeho moderní přístavba získala v roce 2015 cenu Klubu za starou Prahu.


Evangelický kostel

Je dílem architekta Františka Schmoranze z roku 1869. Byl postaven poblíž hradeb v místech zaniklého minoritského kláštera v historizujícím slohu.


Synagoga

Byla postavena roku 1899 v maurském slohu podle plánů slavného vídeňského architekta Wilhelma Stiassnyho. Za druhé světové války až do 60. let minulého století sloužila jako skladiště, poté zde byla umístěna galerie městského muzea. V současnosti je majetkem pražské židovské obce.