Expozice

Ve vestibulu v přízemí městského muzea jsou zazděny dva nálezy z archeologických výzkumů prováděných Včelou Čáslavskou v letech 1896 – 1897 v Drobovicích ( 3 km od Čáslavi ) – kované železné gotické dveře a náhrobek. Tyto exponáty jsou památkou na komendu řádu německých rytířů, která zanikla za husitských válek.

Z přízemního vestibulu se po schodišti dostaneme do prvního patra. Malba nad schodištěm zachycuje vznášející se múzu dějepisectví Clio, dceru boha Dia a bohyně Mnémosyny v uměleckém provedení místního ak. malíře Aloise Vraného, který je autorem i nástropní malby zobrazující významné čáslavské rodáky – hudebního skladatele Jana Ladislava Dusíka, botanika Filipa Maxmiliána Opitze, advokáta Jana Zikmunda, jednoho ze zakladatelů Včely Čáslavské,  a předsedu čáslavské záložny Klimenta Čermáka st..

V prvním poschodí se nacházejí tři expozice – přírodovědná, umělecko-průmyslová a národopisná. První dvě si zachovaly původní interiérové vybavení, malířskou výzdobu a především původní sbírkové fondy.


Přirodovědná expozice

Je dochována v původní podobě z 19. století. Základem expozice se stal dar Josefa Kaunického ( povoláním klavírní technik ) – celkem asi tisíc exponátů, které zakoupil od našich předních cestovatelů za své úspory a později daroval městu.

Velmi kvalitně preparované exempláře jsou instalovány do dobových vitrín, které byly zhotoveny místním truhlářem podle vzoru v Britském muzeu v Londýně. Za pozornost návštěvníků stojí vedle zvířat z celého světa zejména vzácná sbírka kolibříků.


Umělecko – průmyslová expozice

Zde může návštěvník obdivovat především sbírky harrachovského skla. Hrabě Harrach byl předsedou krajského hospodářského spolku a majitelem sklárny v Novém Světě ( dnes část Harrachova ), založené v roce 1712. Od hraběte zakoupil Kaunický kolekci skla, která dnes tvoří významný historický celek.Vedle skla může expozice návštěvníkovi nabídnout soubor cínu, keramiky, porcelánu, čáslavských toufarů, pernikářských a kamnářských forem.

Exponátům z Dálného východu dominují dvě samurajská brnění. Cenné jsou i mineralogicko-geologické sbírky obsahující četné unikáty z Čáslavska.

Heraldická výzdoba sálu zobrazuje znaky rodů sídlících v Čáslavském kraji. Vzorem pro tuto práci bylo heraldické dílo Krále z Dobré Vody.


Národopisná expozice

Tato expozice byla zpřístupněna od 1.4. 2005 a přibližuje život v chalupě a život na vesnici v období konce 18 a počátku 19. století.

 

Pravěká expozice

Brána do pravěku

 1. Nově otevřená expozice zpřístupněna od 1.4. 2017. Expozice ukazuje pravěký vývoj regionu a svou poutavou atmosférou přibližuje dávnou minulost. Zásluhu na tom mají nejen kamenné sklepní prostory, ale i řada rekonstrukcí, např. bohatého hrobu z doby železné nebo keltského oděvu. V interaktivní části se sami můžete podílet na pravěkém pohřbu – sestavit lidskou kostru a vybavit ji patřičnými milodary nebo si vyzkoušet pravěký oděv.

  Archeologicko – historická expozice
 2. Tuto expozici naleznete v zajímavě upravených sklepních prostorách. Zpřístupněna veřejnosti byla v letech 1997 a 1998. Rozdělena je na několik částí.
  •  Měšťan – dům – město; Čáslav ve 13.století

  V sále se prezentuje nálezový soubor získaný při archeologickém výzkumu v roce 1997 na čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova, jenž zdokumentoval část zahloubeného obydlí i se zbytky jeho vybavení. Unikátem je dřevěná dětská kolébka ze 13. století.

  •  Historické kamnové kachle

  V této části byl uplatněn odlišný, víceméně tradiční expoziční postup. Bohaté sbírce kamnových kachlů dominuje replika pozdně gotických kachlových kamen.


  Expozice – Středověké město

  Nová expozice zpřístupněná od června 2018 se nachází v přízemí muzea. K vidění je zde nový model města Čáslavi, zhotovený dle soudobé veduty od J. Willenberga, vytištěné už roku 1602 v Praze a dle veduty od J. Hoefnagela z roku 1617, zhotovené ale dle starší předlohy publikované už v roce 1572 v Kolíně nad Rýnem. Všední život středověkého města naznačuje jeho symbolická zvuková forma se zvuky probouzejícího se města. Expozice je doplněna originálními předměty 13. – 17. století pocházejícími z  historického jádra města, které kdysi čáslavští měšťané každodenně používali.

 3. Dále je zde přednášková místnost, která slouží pro dlouhodobé výstavy a malá prodejnička s upomínkovými předměty. Zde si návštěvníci muzea mohou zakoupit nejen různé suvenýry, ale také odbornou literaturu.
 4. Zhlédnout je tu možné i expozici různých nábytkových slohů.
 5.