Vánoční výstava 3.12.2018 – 6.1.2019

Na prosinec letošního roku připravilo čáslavské muzeum ve své výstavní síni na Náměstí Jana Žižky z Trocnova výstavu lidových podmaleb s názvem Malované na skle. Co nás vedlo k jejímu uspořádání právě ve vánočním čase? Vánoce jsou svátky především křesťanské a tyto podmalby si lidé pořizovali nejčastěji z náboženských důvodů. Ve světnici měly čestné místo v tzv. svatém koutě, který byl centrem rodinného života, kde byly zavěšené pod stropem v rohu nad stolem. Nejčastěji zachycovaly motivy ze života Ježíše Krista, ale zobrazovaly i Pannu Marii, Nejsvětější Trojici a světce – patrony křestní a zemské, patrony různých zaměstnání a řemesel, ochránce rodiny, zdraví a majetku.

Výstava mohla být realizována díky spolupráci s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře, které je vlastníkem rozsáhlé sbírky podmaleb. Zahájena byla vernisáží v pondělí 3. prosince 2018 v 17 hodin a trvala do 6. ledna 2019. Součástí doprovodného programu byly dílny pro děti.