František Moravec

František Moravec (1895-1966)

Generál a zpravodajský důstojník František Moravec se narodil 23. července 1895 v Čáslavi. Byl nejstarším z deseti dětí Aloise Moravce, městského úředníka.

Po maturitě v roce 1913 na klasickém gymnáziu v Čáslavi, vystudoval moderní filologii (latina, franština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1915 byl ale odveden a musel studií zanechat.

V Čáslavi absolvoval důstojnickou školu záložních důstojníků a následně byl odvelen s 12. pěším plukem na východní frontu. Stal se důstojníkem československých legií v Rusku. V roce 1919 se účastnil bojů na Slovensku proti Maďarům. Po skončení bojů se rozhodl zůstat v armádě. Sloužil u 35. pěšího pluku v Plzni, kde se také oženil. V letech 1927-1929 absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze. Od konce listopadu 1929 byl zařazen jako přednosta operačního oddělení II. divize v Plzni, a od roku 1930 do roku 1934 působil jako přednosta zpravodajského oddělení zemského vojenského velitelství v Praze. 30. září 1934 pak nastoupil na hlavní štáb v Praze, kde vykonával funkci přednosty pátrací skupiny II. oddělení. Moravec se zasloužil o vysokou profesionální úroveň československé rozvědky. Těsně před německou okupací v roce 1939 odletěl do Londýna, kde navázal spojení s E. Benešem a 1. srpna 1940 byl ustanoven přednostou zvláštní skupiny MNO (zpravodajské ústředny). V červnu 1941 se po její přeměně stal přednostou 2. odboru MNO. V této době byl Moravec jednou z nejvýznamnějších osobností čs. zahraničního odboje. 28. října 1944 byl povýšen do hodnosti brigádního generála.

Po návratu do vlasti v červnu 1945 byl přidělen na pomocný ústav MNO hlavního štábu, avšak z politických důvodů byl odeslán na nucenou dovolenou a hrozilo mu soudní stíhání. Vyšetřování bylo definitivně zastaveno až v únoru 1947 na popud prezidenta republiky E. Beneše. Moravec byl poté v prosinci 1947 ustanoven prozatímním velitelem 14. divize v Mladé Boleslavi. Po únoru 1948 byl však opět poslán na zdravotní dovolenou, a proto 29. března téhož roku odešel do exilu do amerického sektoru v Německu, kde působil proti komunistickému režimu v Československu. Koncem roku 1954 svoji zpravodajskou činnost v Německu ukončil a odjel do USA, kde se usadil. Pracoval zde jako poradce na ministerstvu obrany ve Washingtonu.

Autor knihy Špión, jemuž nevěřili, zemřel 26. července 1966 ve Washingtonu.

V roce 1991 byl František Moravec prezidentem ČSFR vyznamenán Řádem M.R. Štefánika  a byl povýšen do hodnosti armádního generála.