Blažena Borovičková-Podpěrová

Blažena Borovičková-Podpěrová (1894-1980)

Akademická sochařka Blažena Borovičková-Podpěrová se narodila 8.5. 1984 v Lobečku (dnes část Kralup nad Vltavou) v rodině kamenického mistra. V r. 1910 nastoupila jako jedna z prvních žákyní na sochařsko-kamenickou školu v Hořicích ke Q. Kociánovi. Po dvou letech přestoupila na keramickou školu do Bechyně, kterou ukončila v r.1914. V letech 1915-19 studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Drahoňovského a v letech 1920-21 speciálku u Bohumila Kafky (závěrečná práce Vzpomínka). Studijní pobyty v Německu, Francii, Dánsku, Itálii a Rakousku. Od r. 1922 tvořila B. v Čáslavi jako spolupracovnice svého manžela Karla Borovičky, kamenického mistra v Čáslavi a svého bratra architekta Blahomíra Podpěry. Během II. světové války vznikly v jejím ateliéru díla Česká matka, Vzkříšení, Ruce, model k pomníku Boženy Němcové. Po válce se B. věnovala sociálním motivům. V r. 1956 dostala za rozměrné sousoší Mír Československou cenu míru. B. vytvořila i řadu náhrobních plastik. Část tvorby je součástí stále expozice čáslavské galerie.

Blažena Borovičková-Podpěrová zemřela 27.4. 1980 v Čáslavi.