Zdeněk Vlastimil Špinar

Zdeněk Vlastimil Špinar (1916-1995)

Významný paleontolog Zdeněk V. Špinar se narodil 4. dubna 1916 v Čáslavi, kde prožil svá studentská léta. Po ukončení střední školy nastoupil v roce 1935 na přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V roce 1945 byl jmenován doktorem přírodních věd, 1952 docentem a v roce 1965 profesorem zoopaleontologie. Na přírodovědecké fakultě působil až do roku 1981, kdy odešel do penze. Špinar se zabýval zejména paleontologií obojživelníků (zkoumal fosilní žáby z pouště Gobi a z Lybie) a jejich evolucí. Byl popularizátorem paleontologie, spolupracoval na obrazových rekonstrukcích fosilních zvířat se Z. Burianem (po J. Augustovi). Mezi jeho známá díla patří např. Základy paleontologie bezobratlých a Paleontologie obratlovců. Zemřel 14.8. 1995 v Praze.

Zdeněk V. Špinar.
Sbírka MMaK Čáslav