Antonín Růžička

Antonín Růžička (1887 – 1951)

akademický malíř, rodák z Čáslavi, žák Hynaise, Dítěte, Preislera, profesor kreslení. Byl výborný figuralista a portrétista. Mimo jiné i mistr pastelové techniky. Dokázal skvěle vystihnout duševní rozpoložení svých postav. Způsob kompozice, klidná výraznost portrétů a jeho zvučivá barva vždy upoutají. Z některých jeho obrazů dýchá zasněnost a jemná laskavost. Z děl můžeme jmenovat např. obraz Matka s dítětem, Zabijačka, Madonna, Ctirad a Šárka, Cikáni. Svou pílí, trpělivostí, sebekázní a houževnatostí se dopracoval velkého uznání na výstavě v Londýně roku 1914.