Jaromír Čermák

Jaromír Čermák (1888 – 1975)

Akademický sochař, gymnaziální profesor, rodák z Čáslavi, syn známého archeologa a muzejníka Klimenta Čermáka, žák J. V. Myslbeka a J. Štursy. Pro svého profesora Josefa Václava Myslbeka zvětšoval sochu sv. Anežky na pomník sv. Václava a pomník K. H. Máchy. Vytvořil mnoho plastik, pamětních desek a reliéfů. Jmenovat můžeme pamětní desku K. Čermáka, J. L. Dusíka, L. Quise, J. Haška. Sochy Husita, Touha po mateřství, Svatý Vojtěch, Svatý Václav, Svatá Ludmila. Jako zakladatel čáslavského klubu turistů vydal několik brožur o Železných horách.