Poděkování

Galerie městského muzea děkuje za finanční podporu Nadaci ČEZ

Galerie Městského muzea a knihovny Čáslav v Jeníkovské ulici 222 kromě stálých expozic čáslavských rodáků J. L. Dusíka, Josefa Svobody, čáslavské sochařky Blaženy Borovičkové – Podpěrové a malíře Jindřicha Pruchy připravuje stále nové krátkodobé výstavy, doprovodné programy a workshopy. V letošním roce se zde již uskutečnila výstava Technika linorytu, Brouček si notuje písničku, Rudolf Mates nejen dětem.

Kromě krátkodobých výstav je zde k vidění cyklus drobných výstavek věnovaných výtvarníkům Čáslavska. Veřejnosti jsou v rámci významných výročí jednotlivých autorů představena jejich díla uložená v depozitářích muzea. Cyklus zahájila výstavka prací profesora Zdeňka Sejčka, další byla věnovaná malíři Pavlu Formanovi, Jarmile Engländerové-Životské, malířům Josefovi a Jiřímu Pecovým.

K jednotlivým výstavám nabízíme speciální programy pro mateřské a základní školy. Pro starší děti a dospělé jsou pořádány tematické workshopy. Na podzim letošního roku chystáme pro zájemce o různé výtvarné techniky Atelier středního věku.

Díky příspěvku Nadace ČEZ byla zakoupena vysokorychlostní, multifunkční tiskárna na které můžeme tisknout plakáty výstav, doprovodné programy, pracovní listy, pozvánky a jiné propagační materiály barevně. Tiskárna nám velmi zkvalitnila a ulehčila práci a je plně využívána nejen kurátory galerie, ale i muzea. Plakáty výstav Čáslav zemědělská, Rudolf Mates nejen dětem, pexeso v esperantu na Muzejní noc nebo pracovní listy do přírodovědné expozice muzea byly tištěny již na této tiskárně.

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu na zakoupení této tiskárny.