Čáslav zemědělská 6.6. – 30.7.2023

Muzejní výstava Čáslav zemědělská se snaží přiblížit naše město coby centrum
zemědělské výroby. Časově pokrývá období od pravěku, kdy se zde usadili
první zemědělci, přes středověk, kdy bylo město významným feudálním
vlastníkem, až po současnost. Pozornost je věnována i zemědělskému školství
a družstevnictví. Výstavu vhodně doplní přednáška dr. Pavla Nováka
organizovaná Muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“ o historii
hospodářského družstva skladištního v Čáslavi, které bylo nejstarším v
Čechách.