Filip Maxmilián Opiz

Filip Maxmilián Opiz (1787-1858)

Botanik F.M. Opiz se narodil 5.6. 1787 v Čáslavi ve velmi skromných poměrech. Své botanické vzdělání dosáhl usilovným samostudiem. Měl velmi dobrou pozorovací schopnost, rozlišující jemné rozdíly a detaily rostlin. Zabýval se sběrem rostlin a jejich systematikou. Byla po něm nazvaná jedna éra botaniky a 16 rostlin. V r. 1852 vydal Seznam rostlin květeny české. Své rozsáhlé botanické sbírky O. věnoval ke konci svého života Národnímu muzeu. V Praze O. vlastnil „Ústav pro výměnu sušených rostlin“. Do něho byly dodávány sušené rostliny z celého světa, které se pak dostávaly do jednotlivých sbírek. Zemřel 20.5. 1858 v Praze a je pochován v Praze na Olšanech.